Jan Parandowski mity greckie tekst pdf

Gesty

Temat: Aaaa...
to już się nie nazywa lista lektur, tylko "teksty kultury". dotyczy całego trzyletniego cyklu gimnazjum. skopiowane ze strony men (niestety z pdf, więc może się dziwnie sformatować, mam nadzieję, że nie) - www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/men_tom_2/2b.pdf 1. Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką: *Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII); William Szekspir Romeo i Julia; Molier Świętoszek lub Skąpiec; *Ignacy Krasicki – wybrane bajki; Aleksander Fredro *Zemsta; Adam ... poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyń ski, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymbor ska, Zbigniew Herbert; Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fied ler Dywizjon 303; ... lite ratury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej); inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie). 2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela): Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza; Pieśń o Rolan dzie; Juliusz Słowacki Balladyna; Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania war szaw skiego; Ryszard Kapuściński – wybrany utwór. Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewange liczna, hymn św. Pawła o miłości); wybrane mity greckie. 3. Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu;...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1129,101536947,101536947,Aaaa_.htmlPowered by WordPress, © Gesty