jaki jest poziom nauczania w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni

Gesty

Temat: Cyniczne oszustwo wyborcze PO!
Praw i Obowiązków Rodziców: “Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.”; art. 18, ust. 3 Konwencji o prawach dziecka (przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12): “Państwa - Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom pracujących ... w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte będą ich dzieci”.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,52,78810553,78810553,Cyniczne_oszustwo_wyborcze_PO_.htmlPowered by WordPress, © Gesty