jaki jest iloraz deficytu masy atomu wodoru i masy elektronu? skorzystaj ze wzoru ... delta m m1 m2-mu=ew/c^2.

Gesty

Temat: Zadania z fizyki atomu.
dla atomu wodoru wartość 0,053 nm. 3. Główna liczba kwantowa dla M jest n = 3 a dla powłoki L , n =2 Wobec tego różnica energii wynosi 1). dE = ... /2 mv^2 = 2,27 [eV] skąd 3). V = pierwiastek 2*2,27/m trzeba uważać na jednostki! Najlepiej eV zamienić na dżule a masę elektronu w kg, wtedy prędkość będzie w m/s.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=95944Powered by WordPress, © Gesty