jak Napisac reklamacje do ZDM dotyczącą oplat dodatkowych

Gesty

Temat: Szukam eksperta
Szukam eksperta   1. W przypadku braku możliwości odczytu urządzenia, którego wskazania stanowią podstawę do ustalania wysokości zaliczek pobieranych od odbiorcy w lokalu w nowym budynku do obliczenia wysokości tych opłat przyjmuje się maksymalne wskazania urządzeń w lokalach – / izbach / w porównywalnym budynku. 2. Po dokonaniu odczytów nie odczytanego - wcześniej urządzenia , którego wskazania stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłat pobieranych od odbiorcy w lokalu, możliwa jest korekta rozliczenia danego lokalu w oparciu o indywidualną decyzję Zarządu. Jest to regulamin spółdzielni mieszkaniowej dotyczący naliczenia kosztów za energię cieplną c.o.W terminie kiedy były odczytywane podzielniki ciepła w lokalach przebywałem zagranicą.Zgodnie z regulaminem zostałe obciążony maksymalnymi kosztami ogrzewania(dodatkowy koszt ok.1200pln).W związku z powyższym napisałem do Zarządu spółdzielni pismo o ponowne naliczenie opłat lub o umorzenie zaległości(patrz pkt 2).Zarząd milczał przez pół roku.Uznałem że jeżeli spółdzielnia nie odpowiada w ustawowym czasie(zasady reklamacji) to zgadza się na moje warunki.Ale nie,ale nie.Przez cały ten okres naliczała odsetki do...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=120510Powered by WordPress, © Gesty